บุญกุศลศีลทานภาวนา http://luangphorsod.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=14-06-2012&group=8&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=14-06-2012&group=8&gblog=20 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอเชิญฟังธรรมะดีสุดยอดจากหลวงปู่สิม เกิดมาทำไม เพื่ออะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=14-06-2012&group=8&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=14-06-2012&group=8&gblog=20 Thu, 14 Jun 2012 9:09:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=13-06-2012&group=8&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=13-06-2012&group=8&gblog=19 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตใจฟุ้งซ่าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=13-06-2012&group=8&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=13-06-2012&group=8&gblog=19 Wed, 13 Jun 2012 10:53:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=13-06-2012&group=8&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=13-06-2012&group=8&gblog=18 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธศาสนาเป็นยิ่งกว่าวิทยาศาสตร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=13-06-2012&group=8&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=13-06-2012&group=8&gblog=18 Wed, 13 Jun 2012 10:49:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=11-06-2012&group=8&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=11-06-2012&group=8&gblog=17 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[การปฏิบัติเริ่มต้น จนเข้าถึงพระนิพพาน" แสดงธรรมโดย หลวงตาพระมหาบัว ญาณสันปันโน(พระธรรมวิสุทธิมงคล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=11-06-2012&group=8&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=11-06-2012&group=8&gblog=17 Mon, 11 Jun 2012 15:57:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=10-06-2012&group=8&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=10-06-2012&group=8&gblog=16 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากหลุดพ้นไปหาหลวงปู่มั่น ของข้าแค่พรหม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=10-06-2012&group=8&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=10-06-2012&group=8&gblog=16 Sun, 10 Jun 2012 9:00:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=10-06-2012&group=8&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=10-06-2012&group=8&gblog=15 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[ หลักการปฏิบัติธรรมเบื้องต้นแนวหลวงปู่ดู่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=10-06-2012&group=8&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=10-06-2012&group=8&gblog=15 Sun, 10 Jun 2012 8:39:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=21-05-2012&group=8&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=21-05-2012&group=8&gblog=14 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[สมาธิวิธี ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=21-05-2012&group=8&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=21-05-2012&group=8&gblog=14 Mon, 21 May 2012 13:02:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=02-03-2012&group=8&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=02-03-2012&group=8&gblog=13 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[นโม ตสส ภควโต อรหโต สมมาสมพุทธสส ”]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=02-03-2012&group=8&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=02-03-2012&group=8&gblog=13 Fri, 02 Mar 2012 18:16:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=8&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=8&gblog=12 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[งานพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อชาสุภัทโทมีหนังสือแจกให้คนละเล่ม ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=8&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=8&gblog=12 Mon, 19 Dec 2011 10:35:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=8&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=8&gblog=11 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[อนาลโยวาทะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=8&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=8&gblog=11 Mon, 19 Dec 2011 9:32:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=8&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=8&gblog=10 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[อ่านมากก็จะมีวิตกวิจารณ์มาก ธรรมะจากหลวงปู่ดูลย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=8&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=8&gblog=10 Mon, 19 Dec 2011 8:44:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=10-06-2012&group=6&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=10-06-2012&group=6&gblog=20 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[วินาทีบบรรลุธรรมของพระพุทธเจ้าและเรื่องของมาร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=10-06-2012&group=6&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=10-06-2012&group=6&gblog=20 Sun, 10 Jun 2012 10:03:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=6&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=6&gblog=19 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[การ์ตูน พุทธโอวาท ก่อน ปรินิพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=6&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=6&gblog=19 Mon, 19 Dec 2011 9:40:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=6&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=6&gblog=18 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[ อดีตพระสุนักขัตติลิจฉวี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=6&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=6&gblog=18 Mon, 19 Dec 2011 9:08:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=6&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=6&gblog=17 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[ลักษณะคำสั่งสอนที่นำสมัยในพระไตรปิฎก ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=6&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=6&gblog=17 Mon, 19 Dec 2011 8:26:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=6&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=6&gblog=16 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[โปรดมารดา สุดยอดตัวอย่างแห่งความกตัญญู ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=6&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=6&gblog=16 Mon, 19 Dec 2011 8:08:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=6&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=6&gblog=15 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[มหาสติปัฏฐานสูตร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=6&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=6&gblog=15 Mon, 19 Dec 2011 0:29:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=6&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=6&gblog=14 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[คาถาธรรมบท 008 ผู้ตั้งอยู่ในธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=6&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=6&gblog=14 Mon, 19 Dec 2011 0:05:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=6&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=6&gblog=13 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[ คาถาธรรมบท 009 วิธีก้าวล่วง เครื่องผูกแห่งมาร ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=6&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=6&gblog=13 Mon, 19 Dec 2011 0:04:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=6&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=6&gblog=12 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[คาถาธรรมบท 004 การฝึกจิต ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=6&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=6&gblog=12 Mon, 19 Dec 2011 0:03:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=6&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=6&gblog=11 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[คาถาธรรมบท 005คำพูดที่มีประโยชน์ เพียงคำเดียว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=6&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=6&gblog=11 Mon, 19 Dec 2011 0:01:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=6&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=6&gblog=10 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[คาถาธรรมบท 010 ผู้มีร่างกายเป็นร่างกายสุดท้าย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=6&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=6&gblog=10 Mon, 19 Dec 2011 0:00:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=5&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=5&gblog=11 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[ พระปิ่นโฑลภารทวาชเถระ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=5&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=5&gblog=11 Sun, 18 Dec 2011 23:49:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=5&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=5&gblog=10 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[ พระภัททิยเถระ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=5&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=5&gblog=10 Sun, 18 Dec 2011 23:48:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=13-06-2012&group=10&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=13-06-2012&group=10&gblog=4 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[พนันบอล หมดตัวหมดชีวิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=13-06-2012&group=10&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=13-06-2012&group=10&gblog=4 Wed, 13 Jun 2012 10:10:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=13-06-2012&group=10&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=13-06-2012&group=10&gblog=3 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[พนันบอล หมดตัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=13-06-2012&group=10&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=13-06-2012&group=10&gblog=3 Wed, 13 Jun 2012 10:09:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=13-06-2012&group=10&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=13-06-2012&group=10&gblog=2 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[พนันบอล ยูโร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=13-06-2012&group=10&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=13-06-2012&group=10&gblog=2 Wed, 13 Jun 2012 10:09:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=29-02-2012&group=10&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=29-02-2012&group=10&gblog=1 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[แรงบันดาลใจจากลุงเบี้ยว ผู้ไม่ยอมแพ้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=29-02-2012&group=10&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=29-02-2012&group=10&gblog=1 Wed, 29 Feb 2012 9:05:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=9&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=9&gblog=3 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[ บทสวดมนต์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=9&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=9&gblog=3 Mon, 19 Dec 2011 0:22:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=9&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=9&gblog=2 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[ รวมบทสวดมนต์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=9&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=9&gblog=2 Mon, 19 Dec 2011 0:21:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=9&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=9&gblog=1 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[ หลวงพ่อจรัญ - อานิสงส์การสวดมนต์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=9&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=9&gblog=1 Mon, 19 Dec 2011 0:20:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=8&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=8&gblog=9 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[ศีล สมาธิ ปัญญา ก็เหมือนรสแกงส้ม ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=8&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=8&gblog=9 Mon, 19 Dec 2011 8:36:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=8&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=8&gblog=8 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[ฟังเทศน์กันมามากแล้วเร่งปฎิบัติภาวนากันเถิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=8&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=8&gblog=8 Mon, 19 Dec 2011 8:20:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=8&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=8&gblog=7 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[คําเตือนสติและโอวาทพระภิกษุพระยานรรัตนราชมานิต(ธมฺมวิตกฺโก)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=8&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=8&gblog=7 Mon, 19 Dec 2011 7:47:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=8&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=8&gblog=6 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำสมาธิ ตามแบบพระพุทธเจ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=8&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=8&gblog=6 Mon, 19 Dec 2011 0:16:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=8&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=8&gblog=5 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[ง่วงนอนขณะทำสมาธิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=8&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=8&gblog=5 Mon, 19 Dec 2011 0:15:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=8&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=8&gblog=4 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[ เจ้ากรรมนายเวรมีจริงหรือไม่ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=8&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=8&gblog=4 Mon, 19 Dec 2011 0:14:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=8&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=8&gblog=3 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[พระอรหันต์มรณภาพแล้วไปไหน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=8&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=8&gblog=3 Mon, 19 Dec 2011 0:12:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=8&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=8&gblog=2 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[ การปฎิบัติเริ่มต้นจนถึงเข้าพระนิพพาน หลวงตามหาบัว ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=8&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=8&gblog=2 Mon, 19 Dec 2011 0:09:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=8&gblog=1 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[มุตโตทัย โอวาทธรรมของพระอาจารย์มั่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=8&gblog=1 Mon, 19 Dec 2011 0:07:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=7&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=7&gblog=8 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[อธิบายมหาสติปัฏฐาน ๔ - ธมฺมธโร ภิกขุ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=7&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=7&gblog=8 Mon, 19 Dec 2011 0:30:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=7&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=7&gblog=7 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[สติปัฎฐานสี่ภาควิปัสสนา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=7&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=7&gblog=7 Mon, 19 Dec 2011 0:28:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=7&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=7&gblog=6 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[โสฬสญาณ ของท่านเจ้าคุณโชดก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=7&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=7&gblog=6 Mon, 19 Dec 2011 0:27:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=7&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=7&gblog=5 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[ คำสอน ท่านเจ้าคุณโชดก - ภาวนามยปัญญา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=7&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=7&gblog=5 Mon, 19 Dec 2011 0:26:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=7&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=7&gblog=4 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[ท่านเจ้าคุณโชดก สติปัฏฐานสี่1 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=7&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=7&gblog=4 Mon, 19 Dec 2011 0:24:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=7&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=7&gblog=3 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[ หลวงพ่อจรัญ สติปัฏฐานสี่ ๑ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=7&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=7&gblog=3 Mon, 19 Dec 2011 0:23:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=7&gblog=2 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงพ่อจรัญ ประโยชน์ของสมาธิ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=7&gblog=2 Mon, 19 Dec 2011 0:19:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=7&gblog=1 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[ประโยชน์ของการทำสมาธิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=7&gblog=1 Mon, 19 Dec 2011 0:18:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=6&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=6&gblog=9 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[ คาถาธรรมบท 011 การให้ธรรมชนะการให้ทั้งปวง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=6&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=6&gblog=9 Sun, 18 Dec 2011 23:59:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=6&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=6&gblog=8 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[คาถาธรรมบท ภาษาไทย ฉบับสมบูรณ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=6&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=6&gblog=8 Sun, 18 Dec 2011 23:58:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=6&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=6&gblog=7 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[ คาถาธรรมบท 001]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=6&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=6&gblog=7 Sun, 18 Dec 2011 23:57:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=6&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=6&gblog=6 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[ คาถาธรรมบท 007 ผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=6&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=6&gblog=6 Sun, 18 Dec 2011 23:56:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=6&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=6&gblog=5 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[ คาถาธรรมบท 003 การฝึกจิต ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=6&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=6&gblog=5 Sun, 18 Dec 2011 23:55:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=6&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=6&gblog=4 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[ คาถาธรรมบท 002]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=6&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=6&gblog=4 Sun, 18 Dec 2011 23:54:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=6&gblog=3 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[โทษของกามราคะ การละกามราคะ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=6&gblog=3 Sun, 18 Dec 2011 23:53:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=6&gblog=2 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[บทปฏิจจสมุปบาท ต้นเหตุของทุกข์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=6&gblog=2 Sun, 18 Dec 2011 23:51:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=6&gblog=1 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=6&gblog=1 Sun, 18 Dec 2011 23:50:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=5&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=5&gblog=9 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[ พระอัญญาโกณฑัญญะ.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=5&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=5&gblog=9 Sun, 18 Dec 2011 23:46:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=5&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=5&gblog=8 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[ พระนันทเถระ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=5&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=5&gblog=8 Sun, 18 Dec 2011 23:45:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=5&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=5&gblog=7 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[พระมหากัสสปเถระ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=5&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=5&gblog=7 Sun, 18 Dec 2011 23:44:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=5&gblog=6 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[ พระอนุรุทธเถระ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=5&gblog=6 Sun, 18 Dec 2011 23:43:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=5&gblog=5 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[ พระอุรุเวลกัสสปเถระ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=5&gblog=5 Sun, 18 Dec 2011 23:42:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=5&gblog=4 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[พระสารีบุตรเถระ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=5&gblog=4 Sun, 18 Dec 2011 23:41:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=5&gblog=3 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[พระไตรปิฎก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=5&gblog=3 Sun, 18 Dec 2011 23:39:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=5&gblog=2 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[ พระสีวลีเถระ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=5&gblog=2 Sun, 18 Dec 2011 23:37:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=5&gblog=1 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[โอวาทพระอานนท์เถระ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=5&gblog=1 Sun, 18 Dec 2011 23:34:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=29-02-2012&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=29-02-2012&group=4&gblog=4 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[ทุกข์เพราะเราธรรมะดีดีจากวัดสังฆทานนนทบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=29-02-2012&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=29-02-2012&group=4&gblog=4 Wed, 29 Feb 2012 9:09:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=4&gblog=3 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[บวชชีพราหมณ์ / เนกขัมมบารมีที่วัดสังฆทาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=4&gblog=3 Sun, 18 Dec 2011 23:28:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=4&gblog=2 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[บทพระอาการวัตตาสูตร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=4&gblog=2 Sun, 18 Dec 2011 23:17:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=4&gblog=1 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงพ่อสนอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=4&gblog=1 Sun, 18 Dec 2011 23:13:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=3&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=3&gblog=8 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีหนีนรก โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=3&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=3&gblog=8 Mon, 19 Dec 2011 9:19:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=3&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=3&gblog=7 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[พระอรหันต์วัดกันที่อารมณ์ไม่ใช่ที่สมาธิ หลวงพ่อฤษีลิงดำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=3&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=19-12-2011&group=3&gblog=7 Mon, 19 Dec 2011 0:10:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=3&gblog=6 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[บุพกรรมขององคุลีมาล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=3&gblog=6 Sun, 18 Dec 2011 23:02:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=3&gblog=5 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[บุพกรรมของพระนางสามาวดี, ขุตฉุตตรา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=3&gblog=5 Sun, 18 Dec 2011 22:58:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=3&gblog=4 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[บุพกรรมของกัณหา – ชาลี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=3&gblog=4 Sun, 18 Dec 2011 22:53:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=3&gblog=3 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[บุพกรรมของคน 3 คน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=3&gblog=3 Sun, 18 Dec 2011 22:49:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=3&gblog=2 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[บุพกรรมพระยสกับสหาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=3&gblog=2 Sun, 18 Dec 2011 22:46:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=3&gblog=1 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[บุพกรรมของพระมหาโมคคัลลานะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=3&gblog=1 Sun, 18 Dec 2011 22:35:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=21-05-2012&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=21-05-2012&group=2&gblog=5 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[กุมารทอง สุดเฮี้ยน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=21-05-2012&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=21-05-2012&group=2&gblog=5 Mon, 21 May 2012 12:00:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=2&gblog=4 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[31ภพภูมิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=2&gblog=4 Sun, 18 Dec 2011 22:18:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=26-11-2011&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=26-11-2011&group=2&gblog=3 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้อมูล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=26-11-2011&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=26-11-2011&group=2&gblog=3 Sat, 26 Nov 2011 11:43:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=26-11-2011&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=26-11-2011&group=2&gblog=2 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[จาก หนังสือ ตายแล้วไม่สูญ...แล้วไปไหน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=26-11-2011&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=26-11-2011&group=2&gblog=2 Sat, 26 Nov 2011 10:38:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=26-11-2011&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=26-11-2011&group=2&gblog=1 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[จาก หนังสือ ตายแล้วไม่สูญ...แล้วไปไหน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=26-11-2011&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=26-11-2011&group=2&gblog=1 Sat, 26 Nov 2011 10:33:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=1&gblog=4 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[พระมหาโมคคัลลานะสัมภาษณ์นางเทพธิดา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=1&gblog=4 Sun, 18 Dec 2011 22:32:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=1&gblog=3 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[พระมหาโมคคัลลานะเปล่งสีหนาท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=1&gblog=3 Sun, 18 Dec 2011 22:29:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=1&gblog=2 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[มหาฤทธานุภาพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=1&gblog=2 Sun, 18 Dec 2011 22:27:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=1&gblog=1 http://luangphorsod.bloggang.com/rss <![CDATA[พระมหาโมคคัลลานเถระ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=luangphorsod&month=18-12-2011&group=1&gblog=1 Sun, 18 Dec 2011 22:22:44 +0700